Expert Abacus Teachers

Name : Divyata Parab

Location : Wadala

Name : Prajakta Pawar

Location : Borivali

Name : Sudaivi Dhanu

Location : Dadar(west)

Name : Tanvi Parab

Location : Kandivali

Name : Unnati Dalvi

Location : Chembur

Name : Rashmi Sawant

Location : Kandivali (west)

Name : Vijaya Patel

Location :Vileparle (east)

Name : Kalpita Parsekar

Location : Bhayandar (West)

Name : Tejal Mehta

Location : Kandivali (West) Virar (West)

Name : Sayali Talathi

Location : (Kandivali (ThakurVillage))

Name : Dipika Jadhav

Location : Andheri (East)

Name : Shweta Mhatre

Location : Andheri (East poonam nagar)